Πιστοποιήστε την ασφάλεια σας!

Πιστοποιήστε την ασφάλεια σας!

Οι πιστοποιήσεις ανελκυστήρων γίνονται από το εξειδικευμένο τμήμα πιστοποίησης της PAPPAS elevators, υπό την αιγίδα της TÜV HELLAS και της TÜV AUSTRIA – κορυφαίοι φορείς πιστοποίησης ασφάλειας στην Ελλάδα, και αφορούν κυρίως στη διενέργεια αρχικών και περιοδικών ελέγχων για την εξακρίβωση της ασφαλούς λειτουργίας τους. O έλεγχος και η πιστοποίηση των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Αναγνωρισμένο Οργανισμό είναι θεσμοθετημένος εδώ και δεκαετίες στις ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες και από το 2000 στην Ελλάδα.

 

H επιθεώρηση των ανελκυστήρων ωστόσο δεν πρόκειται απλώς για τυπική νομική υποχρέωση, αλλά μια ουσιαστική εξέταση της λειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας όλων των ασφαλιστικών διατάξεων για την προστασία των επιβατών και του συντηρητή και δεν πρέπει να συγχέεται με την τακτική του συντήρηση. Η πιστοποίηση αφορά σε όλους τους ανελκυστήρες, νέους και παλιούς, εγκατεστημένους σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, μεγάλα ιδιωτικά έργα, χώρους χρήσης από ευρύ κοινό, βιομηχανικούς χώρους και πλοία. Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2604/Β/2008 :

  • Οι νέοι Ανελκυστήρες που εγκαθίστανται σε κτίρια με άδεια οικοδομής μετά την 01/07/1999 υπόκεινται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας, 95/16/ΕΚ και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1, 2 / 1998 (σήμανση CE) και πιστοποιούνται από Οργανισμό Ελέγχου πριν την έναρξη λειτουργίας τους.
  • Οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες οφείλουν να ελεγχθούν / πιστοποιηθούν από Οργανισμό Ελέγχου και να προσαρμοστούν στα μέτρα εκσυγχρονισμού, βάσει ΦΕΚ.
  • Επισημαίνεται ότι στο εξής όλοι οι ανελκυστήρες που έχουν πιστοποιηθεί, θα πρέπει να ελέγχονται περιοδικά από κοινοποιημένο Οργανισμό Πιστοποίησης κάθε 1 έως 6 χρόνια αναλόγως τη χρήση τους.

 

CERT-PAPPAS 9001 2014

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πιστοποίηση του ανελκυστήρα σας, και όχι μόνο,

επισκεφτείτε την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» για το σπίτι σας!

«Συχνές Ερωτήσεις»

 

 

Θέλετε πιστοποιημένη ασφάλεια για τον ανελκυστήρα σας, εσάς και την οικογένειά σας?

Καλέστε μας τώρα στο 210.23.20.086 ή συμπληρώστε τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος