Τα ολοκληρωμένα συστήματα ανελκυστήρων της PAPPAS elevators προσφέρουν λύσεις σε κάθε ανάγκη μετακίνησης εντός κτιρίων, πάντα με ασφάλεια!Αναβατόρια αυτοκινήτων

Μία αξιόπιστη και απόλυτα ασφαλής επιλογή που λύνει τα χέρια μηχανικών και ιδιοκτητών σε περιπτώσεις που δε μπορεί να κατασκευαστεί ράμπα.
Με τα συστήματα parking δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη πολλών θέσεων σε μικρό χώρο.

  • Προσοχή: τα αναβατόρια αυτοκινήτων μπορούν να πιστοποιηθούν και να επιτρέπουν τη μεταφορά ατόμων!


Αναβατόρια αυτοκινήτων

Μία αξιόπιστη και απόλυτα ασφαλής επιλογή που λύνει τα χέρια μηχανικών και ιδιοκτητών σε περιπτώσεις που δε μπορεί να κατασκευαστεί ράμπα.
Με τα συστήματα parking δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας θέσεων στάθμευσης σε περιπτώσεις που υπάρχει ανάγκη πολλών θέσεων σε μικρό χώρο.

  • Προσοχή: τα αναβατόρια αυτοκινήτων μπορούν να πιστοποιηθούν και να επιτρέπουν τη μεταφορά ατόμων!


Αναβατόρια φορτίων

Λύσεις για την κατακόρυφη μεταφορά μικρών ή μεγάλων φορτίων εντός κτιρίων.
Δυνατότητα κατασκευής αναβατορίων ( ή πλατφορμών) σε αποθηκευτικούς χώρους με ανυψωτική ικανότητα μεγαλύτερη των 5000 kg.

  • Προσοχή: στα αναβατόρια φορτίων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η μεταφορά ατόμων – υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος! Εφόσον απαιτείται και η μεταφορά ατόμων θα πρέπει να επιλεγεί ανελκυστήρας φορτίων και όχι αναβατόριο


Αναβατόρια φορτίων

Λύσεις για την κατακόρυφη μεταφορά μικρών ή μεγάλων φορτίων εντός κτιρίων.
Δυνατότητα κατασκευής αναβατορίων ( ή πλατφορμών) σε αποθηκευτικούς χώρους με ανυψωτική ικανότητα μεγαλύτερη των 5000 kg.

  • Προσοχή: στα αναβατόρια φορτίων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η μεταφορά ατόμων – υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος! Εφόσον απαιτείται και η μεταφορά ατόμων θα πρέπει να επιλεγεί ανελκυστήρας φορτίων και όχι αναβατόριο


Αναβατόρια τροφίμων

Χρησιμοποιούνται για την κατακόρυφη μεταφορά τροφίμων εντός κτιρίων.
Δυνατότητα κατασκευής μικρών αναβατορίων για την εξυπηρέτηση χώρων εστίασης (φαγητά, ποτήρια, κλπ.)

  • Προσοχή: στα αναβατόρια τροφίμων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η μεταφορά ατόμων – υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος!


Αναβατόρια τροφίμων

Χρησιμοποιούνται για την κατακόρυφη μεταφορά τροφίμων εντός κτιρίων.
Δυνατότητα κατασκευής μικρών αναβατορίων για την εξυπηρέτηση χώρων εστίασης (φαγητά, ποτήρια, κλπ.)

  • Προσοχή: στα αναβατόρια τροφίμων ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η μεταφορά ατόμων – υπάρχει κίνδυνος σοβαρού ατυχήματος!
GR