Αναβατόριο ΑΜΕΑ με θάλαμο ανοιχτού τύπου χωρίς οροφήΤεχνικά Χαρακτηριστικά

  • Ανυψωτική Ικανότητα:  250 - 300 kg
  • Ταχύτητα Μεταφοράς:  0,06 - 0,10 m/sec
  • Ισχύς Κινητήρα:  2 Ηp / 220V


1η Περίπτωση Διαστάσεις καμπίνας (με συνοδό)

  • Εξωτερικες διαστάσεις αναβατορίου : 1000 mm x 1500 mm
  • Εσωτερικες διαστάσεις καμπίνας : 900 mm x 1350 mm
  • Άνοιγμα πόρτας : 800 mm
* Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να διαφοροποιηθούν


2η Περίπτωση Διαστάσεις καμπίνας (χωρίς συνοδό)

  • Εξωτερικες διαστάσεις αναβατορίου : 1000 mm x 1250 mm
  • Εσωτερικες διαστάσεις καμπίνας : 900 mm x 1100 mm
  • Άνοιγμα πόρτας : 800 mm
* Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να διαφοροποιηθούν

Το ΦΕΚ18 της 15ης Ιανουαρίου του 2002 “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση εμποδιζόμενων ατόμων σε υφιστάμενα κτίρια”, οι οδηγίες του ΥΠΕΧΩΔΕ “Σχεδιάζοντας για όλους - οδηγίες σχεδιασμού”, καθώς και ο Νέος Οικοδομικός Κανονισμός (Ν.Ο.Κ.) ΦΕΚ 79 (9.4.2012) Ν.4067, συνθέτουν το νομοθετικό πλαίσιο σχετικά με την προσβασιμότητα & την εξυπηρέτηση των εμποδιζόμενων ατόμων.

GR