Οι ανελκυστήρες Proton είναι οι μοναδικοί ανελκυστήρες στην παγκόσμια αγορά που έχουν προσυναρμολογηθεί, ελεγχθεί 100% και λειτουργήσει πριν την παράδοσή τους στο έργο!


Proton είναι η νέα λογική στους ανελκυστήρες που έχει σχεδιαστεί από τους μηχανικούς της PAPPAS Elevators και βασίζεται στην αρχή ότι κάθε ανελκυστήρας ελέγχεται 100% στο εργοστάσιο ώστε να μην έχει αστοχίες και προβλήματα κατά την εγκατάστασή του στο φρεάτιο.
Ο ανελκυστήρας πλέον είναι εργοστασιακά ελεγμένο προϊόν προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια στους επιβάτες. Παλαιότερα πολλές από τις εργασίες γίνονταν στο φρεάτιο, με αποτέλεσμα μια χρονοβόρα διαδικασία εγκατάστασης.
Με όλες αυτές τις εργασίες να πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο ο χρόνος εγκατάστασης μειώνεται τουλάχιστον 30%, ενώ οι τελικοί χρήστες αντιλαμβάνονται και απολαμβάνουν τα οφέλη ενός βιομηχανοποιημένου προϊόντος!

01



easy:

  • Μοναδική ευκολία, χωρίς ειδικά εργαλεία!

02



fast:

  • Μείωση του χρόνου εγκατάστασης τουλάχιστον 30%!

03



error free:

  • Χωρίς προβλήματα & με μηδενική αστοχία υλικού!
GR