Οι ανελκυστήρες Proton είναι οι μοναδικοί ανελκυστήρες στην παγκόσμια αγορά που έχουν προσυναρμολογηθεί, ελεγχθεί 100% και λειτουργήσει πριν την παράδοσή τους στο έργο!


Proton είναι η νέα λογική στους ανελκυστήρες που έχει σχεδιαστεί από τους μηχανικούς της PAPPAS Elevators και βασίζεται στην αρχή ότι κάθε ανελκυστήρας ελέγχεται 100% στο εργοστάσιο ώστε να μην έχει αστοχίες και προβλήματα κατά την εγκατάστασή του στο φρεάτιο.
Ο ανελκυστήρας πλέον είναι εργοστασιακά ελεγμένο προϊόν προσφέροντας επιπλέον ασφάλεια στους επιβάτες. Παλαιότερα πολλές από τις εργασίες γίνονταν στο φρεάτιο, με αποτέλεσμα μια χρονοβόρα διαδικασία εγκατάστασης.
Με όλες αυτές τις εργασίες να πραγματοποιούνται στο εργοστάσιο ο χρόνος εγκατάστασης μειώνεται τουλάχιστον 30%, ενώ οι τελικοί χρήστες αντιλαμβάνονται και απολαμβάνουν τα οφέλη ενός βιομηχανοποιημένου προϊόντος!

01easy:

 • Μοναδική ευκολία, χωρίς ειδικά εργαλεία!

02fast:

 • Μείωση του χρόνου εγκατάστασης τουλάχιστον 30%!

03error free:

 • Χωρίς προβλήματα & με μηδενική αστοχία υλικού!

Διάκριση ανελκυστήρων σύμφωνα με τις ανάγκες των ατόμων

Oι ανελκυστήρες ανάλογα με τον σκοπό της χρήσης διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες

Οι ανελκυστήρες ατόμων ή επιβατικοί χρησιμοποιούνται για την κατακόρυφη μεταφορά του κοινού σε πολυώροφα κτίρια εντός θαλάμου. Οι ανελκυστήρες αυτοί θα πρέπει να συνδυάζουν την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ειδικά κατά τις ώρες αιχμής σε ένα κτίριο, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε συνάρτηση με το κόστος.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να παρέχουν στο κοινό ασφάλεια, καλή αισθητική και άνεση κατά την διάρκεια της λειτουργίας τους.

Οι ανελκυστήρες φορτίων έχουν σκοπό την κατακόρυφη μεταφορά μικρών και μεγάλων φορτίων. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι παρακάτω ανελκυστήρες:

 • Ανελκυστήρες φορτίων. Σκοπός των συγκεκριμένων ανελκυστήρων είναι η μεταφορά μεγάλων φορτιών ακόμα και με μεταφορικά μηχανήματα τύπου κλάρκ με τη συνοδεία ατόμου.

 • Ανελκυστήρες οχημάτων. Σκοπός των συγκεκριμένων ανελκυστήρων, είναι η μεταφορά οχημάτων με τη συνοδεία ατόμου σε ιδιωτικούς, επαγγελματικούς και δημόσιους χώρους στάθμευσης.

 • Ανελκυστήρες μικρών φορτίων. Οι συγκεκριμένοι ανελκυστήρες, λόγω του μικρού ονομαστικού τους φορτίου (περίπου 200 ~ 300 kg), σκοπό έχουν τη μεταφορά τροφίμων και μικρών αντικειμένων χωρίς τη συνοδεία ατόμων.

Διάκριση ανελκυστήρων σύμφωνα με την ονομαστική τους ταχύτητα

Σε αυτήν την περίπτωση οι ανελκυστήρες διακρίνονται σύμφωνα με την ονομαστική τους ταχύτητα όπως στον ακόλουθο πίνακα:

Ταχύτητες Ανελκυστήρων

Χαρακτηρισμός ταχύτητας ανελκυστήρα

Όρια τιμών ταχύτητας [m/s]

Ανελκυστήρες μικρής ταχύτητας

V<0,4

Ανελκυστήρες μέσης ταχύτητας

0,4 < v < 2,5

Ανελκυστήρες μεγάλης ταχύτητας

v > 2,5

 

Μια ακόμα διάκριση που γίνεται στους ανελκυστήρες είναι σύμφωνα με τον αριθμό ταχυτήτων που κινείται ο θάλαμος. Η διάκριση αυτή έχει ως εξής:

 • Ανελκυστήρες μίας ταχύτητας. Η συγκεκριμένη κατηγορία είναι πλέον ξεπερασμένη και η χρήση της περιοριζόταν σε μικρά κτήρια.
 • Ανελκυστήρες δύο ταχυτήτων (μικρή και μεγάλη).
 • Ανελκυστήρες συνεχώς μεταβαλλόμενης ταχύτητας. Στη συγκεκριμένη κατηγορία, ο έλεγχος των στροφών του κινητήρα και κατ’ επέκταση της επιτάχυνσης και επιβράδυνσης του θαλάμου, γίνεται μέσω συστήματος μεταβλητής συχνότητας.

 

Διάκριση ανελκυστήρων ως προς τον τρόπο απομνημόνευσης της κλίσης τους

Οι τύποι ανελκυστήρων σύμφωνα με τον τρόπο απομνημόνευσης της κλίσης (βαθμός αυτοματισμού), διακρίνονται στις παρακάτω δύο κατηγορίες:

 • Απλής λειτουργίας.
 • Αυτόματης λειτουργίας. Στο συγκεκριμένο σύστημα ανελκυστήρα υπάρχει η δυνατότητα απομνημόνευσης της κλήσης. Στη συγκεκριμένη λειτουργία υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις αυτοματισμού. Οι τύποι που συνήθως υπάρχουν είναι οι ‘‘FULL COLLECTIVE’’ και οι ‘‘DOWN COLLECTIVE’’.

Οι ανελκυστήρες με σύστημα απομνημόνευσης ‘‘FULL COLLECTIVE’’(ονομάζονται και πλήρως αυτόματου επιλογής) απομνημονεύουν κλήσεις αμφοτέρων διευθύνσεων (Άνοδος –Κάθοδος).

Οι ανελκυστήρες ‘‘DOWN COLLECTIVE’’απομνημονεύουν κλήσεις μόνο προς την διεύθυνση της καθόδου.

 • Ομάδες ανελκυστήρων. Σε μεγάλα κτήρια με ένα από τα δύο παραπάνω συστήματα, (‘‘FULL COLLECTIVE’’ ή ‘‘DOWN COLLECTIVE’’) χρησιμοποιούνται δύο (DUPLEX) ή τρεις (TRIPLEX) ανελκυστήρες. Σε κάθε όροφο υπάρχει μια κομβιοδόχος και κάθε κλήση εξυπηρετείται από τον ανελκυστήρα που βρίσκεται πλησιέστερα στον όροφο και κινείται προς την επιθυμητή κατεύθυνση.

Όσον αφορά στις κλήσεις που δίνονται στο εσωτερικό του θαλάμου, κάθε ανελκυστήρας λειτουργεί ως ανεξάρτητος.

Όταν συνεργάζονται τρεις ή περισσότεροι ανελκυστήρες, χρησιμοποιείται σύστημα ηλεκτρονικού προγραμματισμού.

Διάκριση ανελκυστήρων σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας

Οι ανελκυστήρες σύμφωνα με την αρχή λειτουργίας τους διακρίνονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες:

 • Υδραυλικοί ανελκυστήρες.
 • Ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες.

Οι υδραυλικοί ανελκυστήρες αποτελούν ανελκυστήρες όπου η αναγκαία ενέργεια για την ανύψωση του φορτίου προέρχεται από μια ηλεκτροκίνητη αντλία. Η αντλία μεταβιβάζει υδραυλικό υγρό σε μια ανυψωτική μονάδα που επενεργεί άμεσα ή έμμεσα στο θάλαμο.

Ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες ή έλξης είναι οι ανελκυστήρες που η κίνηση του ηλεκτρικού κινητήρα μεταφέρεται στην τροχαλία τριβής μέσω μειωτήρα ή απευθείας, από την οποία έχει αναρτηθεί από τη μια πλευρά μέσω συρματοσχοίνου το αντίβαρο και από την άλλη ο θάλαμος.

Ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν οι ανελκυστήρες και των δύο κατηγοριών (υδραυλικοί ή μηχανικοί) που δεν διαθέτουν ιδιαίτερο χώρο μηχανοστασίου.

Υδραυλικοί ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο. Ο συγκεκριμένος τύπος ανελκυστήρα  χρησιμοποιείται την τελευταία εικοσαετία. Στους υδραυλικούς ανελκυστήρες, η δεξαμενή λαδιού και ο πίνακας χειρισμού, που τοποθετούνταν στο χώρο του μηχανοστασίου έχει δύο τρόπους αποθήκευσης ώστε να μην είναι εκτεθειμένα στο κοινό. Η πρώτη περίπτωση είναι να τοποθετούνται σε ειδικό ερμάριο (boxlift),  ενώ στη δεύτερη περίπτωση, το δοχείο λαδιού τοποθετείται στον πυθμένα του φρεατίου και ο πίνακας χειρισμού είναι σε ειδικό μεταλλικό κουτί στην τελευταία στάση προς τα κάτω (ισόγειο ή υπόγειο) .

 

Πλεονεκτήματα ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο

Πλεονεκτήματα που έχουν σχέση με το περιβάλλον

Είναι καθαρή οικολογική κατασκευή, χωρίς τη χρήση λιπαντικών με τη δίχως μειωτήρα μηχανή με μόνιμους μαγνήτες. Δεν απαιτούνται κανενός είδους λιπαντικά, τα οποία ρυπαίνουν το περιβάλλον.

 • Δεν χρειάζεται αντικατάσταση λαδιού στους μειωτήρες, το οποίο είχε τελικό προορισμό τον υδροφόρο ορίζοντα.
 • Τα λιπαντικά που χρησιμοποιούνται στους υδραυλικούς ανελκυστήρες είναι πιο φιλικά στο περιβάλλον.
 • Στην περίπτωση του υδραυλικού ανελκυστήρα, το δοχείο λαδιού είναι μέσα στο φρεάτιο, οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η τελική ποσότητα να είναι μικρότερη λόγω μικρότερης απόστασης σωλήνα και μικρότερης χωρητικότητας δοχείου.

Πλεονεκτήματα αισθητικής

Η χρήση ανελκυστήρα χωρίς μηχανοστάσιο έχει και αισθητικό πλεονέκτημα στο σχεδιασμό του κτηρίου (δεν υπάρχουν εξοχές στις οροφές των κτιρίων, δεν υπάρχουν ανεκμετάλλευτοι χώροι) εκτός από το οικονομικό όφελος του κατασκευαστή, γιατί το χώρο του μηχανοστασίου μπορεί να τον πουλήσει ως αποθήκη.

Άνεση και ποιότητα λειτουργίας

Οι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο χρησιμοποιούν την  τεχνολογία VVVF (οι στροφές του κινητήρα ελέγχονται δια της μεταβολής της τάσης και της συχνότητας της τροφοδοσίας του) με αποτέλεσμα το ανεπαίσθητο ξεκίνημα-σταμάτημα, την ακρίβεια ισοστάθμισης (2-3mm), την ισοταχή κίνηση και την εξάλειψη των κραδασμών του θαλάμου.

Διαθέτουν ηλεκτρομαγνητικά φίλτρα, με αποτέλεσμα να μην παρεμβαίνουν στα ηλεκτρικά συστήματα του κτιρίου.

Υπάρχει η δυνατότητα πλήρους εξασφάλισης από αυτοελεγχόμενο κύκλωμα του συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης EMS - BMS.

Ακουστική και επίπεδα κραδασμών θεωρούνται αμελητέα ειδικά εάν συγκριθούν με τα αντίστοιχα που παράγουν οι ανελκυστήρες δυο ταχυτήτων, οι οποίοι είναι εντελώς ακατάλληλοι όταν μιλούμε για ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο.

 Η αθόρυβη και αντικραδασμική λειτουργία που επιτυγχάνεται με τη χρήση μιας συμπαγούς χωρίς γρανάζια μηχανής. Οι ηλεκτρονόμοι παλαιού τύπου (μανούβρες) ουσιαστικά δεν υφίστανται, έχουν αντικατασταθεί με ηλεκτρονόμους νέου τύπου, καθιστώντας τον πίνακα αυτοματισμού αθόρυβο. Επιπλέον, το σωστά και γερά δεμένο σασί θαλάμου, το οποίο είναι απομονωμένο από τον θάλαμο, βοηθά στην ελαχιστοποίηση του θορύβου και των δονήσεων, εξασφαλίζοντας την άνετη μεταφορά των επιβατών. Μετρήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί δίνουν τα παραπάνω αποτελέσματα.

 

Μείωση  κόστους από την κατασκευή μηχανοστασίου

Δεν απαιτείται η μελέτη και η κατασκευή χώρου μηχανοστασίου στο συγκεκριμένο τύπο ανελκυστήρα, που σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να υπολογιστεί η πλάκα οροφής να αντέχει πρόσθετα φορτία που οφείλονται στον ανελκυστήρα, τη βάση μηχανής του και όλου του άλλου εξοπλισμού που στηρίζεται σε αυτήν. Όλο το φορτίο στηρίζεται στη δομή του κτιρίου.

Ο κινητήριος μηχανισμός τοποθετείται  στους οδηγούς και έχει ως αποτέλεσμα τα φορτία να μεταφέρονται στον πυθμένα. Η συμπαγής μηχανή των ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο μπορεί εύκολα να τοποθετηθεί με ειδική διάταξη στους οδηγούς του θαλάμου και στους οδηγούς του αντίβαρου. Αυτό σημαίνει ότι όλο το φορτίο μεταφέρεται στο φρεάτιο, μειώνοντας επομένως το κόστος οικοδόμησης.

 

 

Επίσης, επιτυγχάνεται μείωση κόστους γιατί δεν χρειάζεται ο «εξοπλισμός» του χώρου μηχανοστασίου, όπως φωτισμός 200LUX, γενικός ασφαλειοδιακόπτης 3x380V, πυράντοχη πόρτα μηχανοστασίου με κλειδαριά πανικού, αερισμός και πολλές φορές κλιματισμός του χώρου εξαιτίας της θερμότητας που εκλύει τόσο το καζάνι του υδραυλικού ανελκυστήρα όσο και η μηχανή με το μειωτήρα του ανελκυστήρα έλξης.

GR