ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑΕίμαστε η κορυφαία Ελληνική Πολυεθνική με καινοτόμες καθετοποιημένες υπηρεσίες

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες (μελέτη, σχεδιασμό, εγκατάσταση, τεχνική υποστήριξη, συντήρηση, επισκευή, πιστοποίηση) και όλα τα προϊόντα κάθετης και οριζόντιας μεταφοράς εντός κτιρίων (ανελκυστήρες, κυλιόμενες κλίμακες/ διαδρόμους, αναβατόρια φορτίων/ αυτοκινήτων, ΑΜΕΑ).Proton mRL

Οι μοναδικοί ανελκυστήρες στην παγκόσμια αγορά που έχουν προσυναρμολογηθεί, ελεγχθεί 100% και λειτουργήσει πριν παραδοθούν στο έργο!Ανελκυστήρες

Τα ολοκληρωμένα συστήματα ανελκυστήρων της PAPPAS Elevators προσφέρουν λύσεις σε κάθε ανάγκη μετακίνησης εντός κτιρίων, πάντα με ασφάλεια!Κυλιόμενες Κλίμακες

Οι κυλιόμενες σκάλες και διάδρομοι της PAPPAS Elevators εξυπηρετούν την αδιάκοπη ροή ατόμων με απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία.Αναβατόρια

Ασφαλής μεταφορά αυτοκινήτων, φορτίων και τροφίμων με τα ολοκληρωμένα συστήματα ανυψωτικών από την PAPPAS Elevators!ΑΜΕΑ

Τα ολοκληρωμένα συστήματα ανελκυστήρων της PAPPAS elevators προσφέρουν λύσεις σε κάθε ανάγκη μετακίνησης εντός των κτιρίων, πάντα με ασφάλεια!Θάλαμοι

Τα ολοκληρωμένα συστήματα ανελκυστήρων της PAPPAS elevators προσφέρουν λύσεις σε κάθε ανάγκη μετακίνησης εντός των κτιρίων, πάντα με ασφάλεια!

GR