Η εταιρεία PAPPAS Elevators προάγει την δια βίου εκπαίδευση σε Νο 1 προτεραιότητα της, έχοντας ως στόχο την προώθηση του επαγγέλματος του Τεχνικού Ανελκυστήρων σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Ο όρος "διά βίου μάθηση (ή εκπαίδευση)" αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκινάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζεται σε όλη την διάρκεια της ζωής του. Στη σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία η αύξηση των γνώσεων γίνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς αλλάζουν. Συνεπώς, η επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν μία διαρκή προτεραιότητα για κάθε σύγχρονο εργαζόμενο.

Αντιλαμβανόμενη την αξία της δια βίου μάθησης, στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, η εταιρεία PAPPAS Elevators δημιούργησε την  PAPPAS Academy.  

Σκοπός της είναι να προσφέρει στους συνεργάτες της υπηρεσίες, όπως:

  • Σεμινάρια δια ζώσης στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της εταιρείας ή εξ αποστάσεως μέσω της PAPPAS platform.
  • Εκπαιδευτικό τεχνικό υλικό.
  • Εκπαίδευση σε ζωντανή σύνδεση για την εγκατάσταση προϊόντων.
  • Μαθήματα προσαρμοσμένα στον χρόνο των ενδιαφερομένων.
  • Εκπαιδευτικό υλικό με δυνατότητα download.
  • Ειδοποιήσεις μέσω email για διαθέσιμο νέο υλικό.
  • Προγράμματα για νέες τεχνολογίες και τεχνικές εγκαταστάσεων.
  • Προγράμματα σχετικά με προηγμένες τεχνικές.

H πλατφόρμα PAPPAS Academy είναι ένα σημαντικό διαδικτυακό εργαλείο που σχεδιάστηκε για να προσφέρει στους μηχανικούς, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό της PAPPAS Elevators και των συνεργατών της (τεχνικές εταιρείες, Αρχιτεκτονικές εταιρείες, εταιρείες συντήρησης μηχανολογικού εξοπλισμού, ιδιώτες μηχανικούς κλπ), την ευκαιρία για την απαραίτητη κατάρτιση, χωρίς φυσική παρουσία.

Τα πάντα για τον Ανελκυστήρα

GR